Grill na taras


Grill z granitu
Grill z granitu

Kominek na tarasie po drugiej stronie ściany ma brata bliźniaka
Zamiast grilla można na tarasie zbudować kominek, np. bliźniaczy, połączony z kominkiem usytuowanym wewnątrz domu. Na taki kominek musimy się zdecydować już na etapie projektowania domu. Fundament. Kominek ma znaczny ciężar, dlatego w miejscu jego posadowienia musi być wykonany solidny fundament. Powinien się on znajdować na tym samym poziomie co ława fundamentowa ściany zewnętrznej. Czasem może to być nawet 1,4 m poniżej poziomu terenu. Płyta fundamentowa powinna wystawać poza obrys kominków i komina co najmniej po 15 cm z każdej strony i mieć grubość nie mniejszą niż 30 cm. Może być monolitycznie połączona z ławą fundamentową. Kominka murowanego zwykle nie oddylatowuje się od ściany fundamentowej i nośnej budynku. W wypadku kominków i kominów prefabrykowanych jest to konieczne. Szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 2 cm należy wypełnić wełną mineralną, która jest niepalna. Komin. Najtaniej jest wymurować komin z cegły. Ponieważ każdy kominek (wewnętrzny i zewnętrzny) musi mieć własny przewód kominowy, komin musi być odpowiednio szeroki.

Prostokątne przewody kominowe mogą być ustawione dłuższym (równolegle) lub krótszym (prostopadle) bokiem do ściany nośnej. Przewody ustawia się prostopadle do ściany najczęściej wtedy, gdy komin przechodzi przez połać dachu i jest wskazane, aby jego szerokość była jak najmniejsza, bo odstępy między krokwiami są niewielkie. Komin murowany trzeba docieplić. Szczególnie kłopotliwe jest docieplenie komina wykonanego w ścianie jednowarstwowej.

Najprościej i najskuteczniej można to zrobić wełną mineralną (grubości co najmniej 5 cm) i tynku cienkowarstwowego. Innym rozwiązaniem może być obmurowanie komina 10-centymetrową warstwą betonu komórkowego odmiany 400 lub 500. Stosunkowo łatwe i szybkie, ale znacznie droższe jest wykonanie komina prefabrykowanego - zarówno ceramicznego, jak i dwuściennego stalowego. Odpada problem ocieplania, bo warstwa izolacji jest fabrycznie zamontowana wewnątrz obudowy komina. Kominy prefabrykowane mogą być samonośne, ale zwykle kotwi się je do ścian przynajmniej w poziomie wieńców stropowych..

Kominki ogrodowe - Grille ogrodowe